Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Kiến thức

Để công tác ốp lát gạch đạt chất lượng cao, khách hàng cần phải nắm rõ cách lựa chọn gạch cũng như các sản phẩm dán gạch và chà ron phù hợp. Để từ đó chủ nhà và thầu thợ làm việc với nhau có hiệu quả hơn.

Hãy tham khảo các kiến thức cần thiết sau đây:

  1. Tại sao chúng ta cần phải dùng keo dán gạch để dán gạch, lợi ích của keo dán gạch là gì ?
  2. Cách lựa chọn gạch cũng như các sản phẩm dùng để dán gạch và chà ron.
  3. Lời khuyên khi mua keo chà ron chống nấm mốc
  4. Lời khuyên khi làm việc với thợ xây dựng