Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Di sản văn hóa

Weber bảo tồn các di sản văn hóa cho thế hệ tương lai

Weber đóng góp vào việc bảo tồn các di sản văn hóa, bao gồm các tòa nhà có lịch sử thậm chí từ 9000 năm trước. Việc trùng tu này đã đem đến cho chúng tôi những kinh nghiệm lớn lao và cũng rất khác biệt trong công tác xây dựng, từ phương pháp thi công cho đến vật liệu sử dụng thời xa xưa vốn dĩ phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có trong bối cảnh phong tục truyền thống và xu hướng kiến trúc thời ấy.

 

Weber nay không những đóng góp giá trị vào những công trình văn hóa xây mới, mà còn trở thành một phần của lịch sử nhờ vào bề dày thời gian của các di sản văn hóa này.

Dưới đây là một số ít dự án tiêu biểu trong số các dự án mà Weber tham gia thực hiện trong những năm gần đây. Chúng tôi rất vinh dự được đóng góp công sức vào việc bảo tồn các di sản văn hóa cho thế hệ trẻ tương lai để có thể tiếp tục sử dụng và chiêm ngưỡng.  

 

Website riêng về các công trình

Những giải pháp đã áp dụng

Bảo tồn và khôi phục các công trình kiến trúc cũ liên quan đến nhiều vấn đề cần quan tâm. Công việc này đòi hỏi không những về mặt cảm quan, thái độ tôn trọng, mà còn yêu cầu phải có kiến thức sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Trong tất cả các dự án, từ phương pháp, nguyên vật liệu sử dụng cho đến cả quy trình thi công đều được tính toán hết sức kỹ càng. Những giải pháp được đề cập ở đây không thể cung cấp mọi chi tiết về quá trình thực hiện, nhưng có thể phần nào giúp bạn hiểu được những vấn đề quan trọng và tổng quan về mặt kỹ thuật khi khôi phục các tòa nhà này.

 

Xem tất cả các giải pháp

Kiến thức chuyên môn

Yếu tố tiên quyết đem lại thành công cho bất kỳ dự án phục chế nào là cần phải có kiến thức, kinh nghiệm và nguyên vật liệu tốt.

Muốn lựa chọn được nguyên vật liệu phù hợp trong công tác bảo tồn cần phải có sự am hiểu về phương pháp thi công và cách sử dụng nguyên vật liệu thời xưa. Bên cạnh đó, cũng cần có kiến thức về kết cấu tòa nhà, cả mới và cũ, để sau đó đi đến thảo luận cách thức phục chế như thế nào.

 

Tìm hiểu kiến thức chuyên môn của chúng tôi