Weber Saint-Gobain - Official website of the company

We care

Sự tận tâm của nhân viên

Con người là yếu tố chính và trọng tâm trong bộ máy tổ chức của Weber. Đội ngũ nhân viên Weber luôn thể hiện sự cam kết đối với các mục tiêu của công ty, không ngừng đổi mới hoàn thiện để đóng góp vào sự thành công và phát triển của Weber. Rõ ràng là việc đem lại những giá trị cao hơn cho khách hàng, cùng với những phát minh cải tiến chỉ có thể thực thi khi nhân viên Weber luôn luôn tận tâm lắng nghe nhu cầu của khách hàng và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trên phạm vi toàn cầu

Với mạng lưới hơn 10.000 nhân viên hiện đang làm việc tại hơn 52 quốc gia, Weber có thể tiếp cận nguồn kiến thức dồi dào trên phạm vi toàn cầu. Nhân viên Weber có cơ hội học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau một cách nhanh chóng, từ đó kịp thời phát triển các giải pháp tối ưu và nhanh chóng phục vụ cho khách hàng dù họ ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Sự linh hoạt

Ở mỗi quốc gia, Weber luôn có sự kết hợp giữa kinh nghiệm toàn cầu và am hiểu tập quán địa phương. Các giải pháp đưa ra phù hợp với nhu cầu và thói quen sử dụng tại quốc gia đó. Sản phẩm được sản xuất nội địa hoặc thậm chí theo từng khu vực địa lý để tiếp cận và phục vụ khách hàng tốt hơn.

Thân thiện và Lắng nghe

Mối quan hệ mà chúng tôi xây dựng không chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa nhà cung cấp với khách hàng mà chúng tôi luôn thúc đẩy xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa người với người, luôn tôn trọng các ý kiến đóng góp hoặc đề xuất của khách hàng.

Xây dựng mối quan hệ thành công và lâu dài với khách hàng.

Ngoài chất lượng và tính năng của sản phẩm, chúng tôi phục vụ khách hàng và xây dựng mối quan hệ gần gũi, bền vững, đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi cam kết cải thiện điều kiện làm việc của khách hàng, giúp khách hàng phát triển hoạt động kinh doanh và kiến thức của họ.

Chúng tôi quan tâm đến sự an toàn và lợi ích của tất cả mọi người, làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng, tiện nghi và thoải mái hơn.

Chúng tôi quan tâm đến sự tiện nghi và thoải mái của khách hàng cho dù họ là người trực tiếp sử dụng sản phẩm hay là người sống trong các tòa nhà sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Quan tâm đến con người. Chúng tôi luôn lắng nghe và ghi nhận nhu cầu của khách hàng, giúp nhau cùng phát triển.  

Chúng tôi sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức và thích ứng với sự đa dạng của cuộc sống ngày nay.

 

Chúng tôi quan tâm đến nhu cầu của khách hàng

Chúng tôi không chỉ quan tâm đến hiện tại mà còn quan tâm đến tương lai. Chúng tôi luôn tiên phong trong việc đổi mới và kiến tạo một tương lai phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

 

Chúng tôi quan tâm đến trách nhiệm lâu dài.