Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Tư vấn chọn sản phẩm

Bạn có thể chọn loại keo chà ron/ keo chít mạch phù hợp dựa trên sự kết hợp lựa chọn những tiêu chí như sau:

  • Độ rộng của ron ra sao? Ví dụ như 1mm, 5mm...
  • Khu vực sử dụng ở đâu? Ví dụ như phòng ngủ, tiền sảnh, bệnh viện…
  • Bề mặt áp dụng như thế nào? Ví dụ bề mặt gỗ, gạch tàu, nền xi măng cũ v.v…