Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Định mức sử dụng

Hướng dẫn tính toán định mức sử dụng

1) Chọn loại sản phẩm và tên sản phẩm 

Tính toán định mức sử dụng

2) Chọn nút “định mức sử dụng” ở phía bên phải màn hình

Tính toán định mức sử dụng

3) Nhập diện tích cần lát gạch (m2) vào ô “ bề mặt (m2) ” và chọn quy cách đóng gói theo yêu cầu (loại bao 20kg hoặc 25kg). Sau đó, chọn nút “tính toán”

4) Xem kết quả tính toán