Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Sản phẩm chống thấm

Sản phẩm chống thấm

  • Các sản phẩm chống thấm của Weber đã được sử dụng hơn 114 năm ở Châu Âu và trên toàn thế giới. Chất lượng sản phẩm Weber đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận về chất lượng như Tiêu chuẩn EN, Low VOCs, ISO 9001, ISO 140001, OHSAS18001, Green Industry và WCM.
  • Nếu có bất cứ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi


Sản phẩm nổi bật

weber.dry tex

weber.dry tex

Vữa chống thấm

Đã chọn Xoá bộ so sánh

weber.dry top

weber.dry top

Sản phẩm chống thấm hai thành phần

Mới

Đã chọn Xoá bộ so sánh

weber.dry seal

weber.dry seal

Weber.dry seal là chất chống thấm gốc acrylic, pha trộn sẵn, siêu dẻo chuyên dùng chống thấm cho mái bằng, mái ngói, t..

Mới

Đã chọn Xoá bộ so sánh

weber.tape BE 14

weber.tape BE 14

Băng gia cố chống thấm

Mới

Đã chọn Xoá bộ so sánh

Sự cố và Giải pháp